EndoMarch Cymru Llandudno a Chaerdydd 2019

   ENGLISH >  

EICH GALW I WEITHREDU DROS IECHYD MERCHED

Mae cydlynwyr Triniaeth Deg i Ferched Cymru (FTWW) ac EndoMarch Cymru, Nicola Dally a Samantha Hickson, yn gyffrous i gyhoeddi y cynhelir dwy ran i EndoMarch Byd-eang yng Nghymru eleni.

Dydd Sadwrn Mawrth 30ain byddwn yn trefnu ail orymdaith yn Llandudno, Gogledd Cymru wrth ochr ein gorymdaith bresennol – sy’n parhau i dyfu – yng Nghaerdydd!

Caerdydd 2018!

Amserlen Llandudno

  • 1.00pm: Cyfarfod a chofrestru yn Ystafell Conwy, Gwesty St George’s, Y Promenâd, Llandudno, LL30 2LG.
  • 2.00pm: Gorymdaith yn cychwyn. Byddwn yn gorymdeithio ar hyd y promenâd ac yn dychwelyd i Westy St George’s (cyfanswm o ryw 1.5 milltir) am luniaeth erbyn tua 4.00pm.
  • 5.00pm: Diwedd y digwyddiad.

Cofrestru: Os ydych chi’n ymuno â ni dylech gofrestru (am ddim) ar dudalen Eventbrite Llandudno.

Dilynwch EndoMarch Llandudno ar Facebook, Twitter ac Instagram i dderbyn diweddariadau.

Amserlen Caerdydd

  • 1.00pm: Cyfarfod a chofrestru yng Ngerddi’r Orsedd, y tu allan i Neuadd y Ddinas a’r Amgueddfa, Caerdydd.
  • 2.00pm: Gorymdaith yn cychwyn. Byddwn yn cerdded ychydig o dan 1.8 milltir o amgylch canol y ddinas, yna byddwn yn gorffen yn Ystafell Azzuro I, Gwesty Radisson Blu am luniaeth erbyn tua 4.00pm.
  • 5.00pm: Diwedd y digwyddiad.

Cofrestru: Os ydych chi’n ymuno â ni dylech gofrestru (am ddim) ar dudalen Eventbrite Caerdydd.

Dilynwch EndoMarch Cardiff ar Facebook, Twitter ac Instagram i dderbyn diweddariadau.

Bydd y ddau ddigwyddiad yn cynnwys lluniaeth gan gynnwys diodydd a thafell o deisen am ddim a fydd ar gael i bob unigolyn sy’n cymryd rhan.

Sylwer: Bydd cyfranogwyr yn gyfrifol am eu hiechyd a’u diogelwch eu hunain. Mae pob amser a nodwyd yn fras amser.

Mae EndoMarch Byd-eang yn ddigwyddiad enfawr sy’n dod â miloedd o gefnogwyr o bedwar ban y byd ynghyd wrth i ni gerdded, hercian, neu wthio ein ffordd at roi’r llwyfan rhyngwladol y mae’n ei haeddu i’r clefyd hwn a gamddeallwyd.

Ein nod yw codi ymwybyddiaeth o ENDOMETRIOSIS sy’n gyflwr poenus, sy’n cael effaith ar fywyd, ac sy’n haint sy’n gallu achosi poen difrifol, anffrwythlondeb, blinder cronig, a symptomau gwanychol eraill. Gan effeithio ar gynifer ag un ferch a menyw o bob deg yn fyd-eang, sy’n golygu ei fod yr un mor gyffredin â diabetes neu asthma, mae endo yn parhau i fod yn gyflwr dan lên o ddirgelwch a mythau.

Hwn yw’r pedwerydd digwyddiad o’i fath a gynhelir yng Nghymru, gan ddilyn llwyddiant ysgubol y gorymdeithiau blaenorol yng Nghaerdydd ac yn Abertawe, a hwn yw’r chweched digwyddiad a gynhaliwyd yn rhanbarthol.

Os ydych chi’n bwriadu mynychu, a wnewch chi GOFRESTRU am le AM DDIM ar y dudalen Eventbrite berthnasol. Bydd hyn yn ein helpu i fod yn ymwybodol o’r niferoedd ar gyfer ein gorymdeithiau yng Nghymru, ac i ychwanegu at y cyfanswm Byd-eang.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno – a wnewch chi WISGO MELYN, sef lliw ymwybyddiaeth o endometriosis, i ddangos eich cefnogaeth!

Gallwch brynu hwdis a chrysau-T swyddogol Tîm Cymru yn mypersonalisedclothing.com

Dilynwch ein cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau a lluniau o’r diwrnod. Cadwch lygad allan am #EndoMarchCymru, #EndoMarchWales, ac ymunwch â ni!

Trefnir digwyddiadau EndoMarch Cymru mewn partneriaeth ac o dan nawdd FTWW. Hoffem ddiolch i Gronfa Rosa i Fenywod a Merched am eu cyfraniad at EndoMarch eleni. Fodd bynnag, mae angen eich cymorth CHI arnom o hyd i ddarparu cymorth ac adnoddau ar draws Cymru. Os hoffech wneud cyfraniad i sicrhau gwaith parhaus FTWW, yna dilynwch y ddolen hon. Diolch yn fawr iawn.