EndoMarch Cymru Caerdydd 2018

   ENGLISH >  

image00

EICH GALW I WEITHREDU DROS IECHYD MERCHED

Mae Fair Treatment for the Women of Wales (FTWW) a chydlynyddion EndoMarch Cymru, Nicola Dally a Karla Edwards, yn falch o gyhoeddi cymal Cymru o’r EndoMarch Byd-eang, fydd yn digwydd ar ddydd Sadwrn, Mawrth 24ain yng Nghaerdydd. Gweler llwybyr yr orymdaith yma.

Amserlen:

  • 1 o’r gloch ymlaen: cyfarfod a chofrestru wrth Orsedd Gardens tu allan i Neuadd y Ddinas ar Amgueddfa. Bydd paentio gwyneb ar gael – mae cost bychain ar gyfer y weithgaredd yma ond bydd 50% o’r elw yn mynd tuag at FTWW i ariannu’r orymdaith yn 2019.
  • 2 – 3 o’r gloch cofrestu a tynnu lluniau.
  • 3 o’r gloch fydd yr orymdaith yn cychwyn lawr Orsaf Stryd y Frenhines, yna lawr stryd St John, ag ymlaen i’r Bae.
  • 4 o’r gloch cyrraedd y Senedd lle bydd cacennau, cerddoriaeth, adloniant ag areithiau!
  • 5 o’r gloch gorffen.

Ni ddylai cyfranogwyr potensial gael eu rhwystro gan y gair ‘march’! Nid ymarfer milwrol yw hon! Fe fydd hon yn daith hamddenol gyda llawer o seibiant.

Hon yw’r drydedd ddigwyddiad yng Nghymru, yn dilyn llwyddiant yr orymdeithiau blaenorol yn Abertawe a Chaerdydd. Eleni rydym eisiau’r orymdaith fod yn fwy, drwy hynny, codi mwy o ymwybyddiaeth o gyflwr poenus, gwanychol, sydd yn cael effaith negyddol  ar fywyd ferched sef ENDOMETRIOSIS.

EndoMarch Cymru Caerdydd 2017

Pob blwyddyn ar ddydd Sadwrn olaf ym mis Mawrth mae miloedd o EndoMarchers o bob rhan o’r byd yn ymuno gyda’i gilydd ar ddiwrnod EndoMarch (Diwrnod byd-eang Endometriosis) i godi ymwybyddiaeth am y cyflwr endo, sydd yn salwch sydd yn gallu achosi poen efryddol, niwed i organau, lludded cronig, anffrwythlondeb a goblygiadau meddygol eraill sydd ar adegau yn gallu bygwth bywyd os nad ydynt yn cael eu trin yn briodol.

Mae’r cyflwr yma yn gallu effeithio gymaint ag un o phob deg merch fyd eang. Er nad yw’n cael llawer o sylw, mae o mor gyffredin â chlefyd siwgr ag asthma. Mae yna gamddealltwriaeth, chwedlau a dirgelwch parthed endometriosis.

 

Mae mudiad EndoMarch Byd-eang, sefydliad nid-er-elw, yn un rhan o ymdrechion nifer o bobl sy’n ymgymryd i wneud y clefyd anweledig hon yn weladwy. 

Ein orymdaith agoriadol, Abertawe 2016.

Ein orymdaith agoriadol, Abertawe 2016.

Bydd yr orymdaith yn dod a miloedd o gefnogwyr ar draws y byd gyda’i gilydd, drwy gerdded neu hercio, ein ffordd i roi llwyfan rhyngwladol i’r clefyd yma sydd yn cael ei gamddeall.

Mae gorymdaith Cymru yn cael ei drefnu mewn partneriaeth gyda, ac yn cael ei noddi gan, FTWW.

Os ydych yn bwriadu dod i gefnogi, gofynnwn yn garedig i chi gofrestru eich lle AM DDIM ar ein tudalen ar Eventbrite.  Mae hyn yn ein helpu i wybod y niferoedd sydd am fynychu’r orymdaith yng Nghymru, a byddwn yn gallu ychwanegu’r cyfanswm i gyfanswm gorymdaith byd-eang.

Bydd rhodd o gacennau gan bobwyr lleol ar gyfer y rhai ohonom a dant melys, a bydd diodydd ar gael i’w prynu.

emwh1701-700x700

Hwdi Tîm Cymru a logo FTWW!

I gael mwy o wybodaeth am yr EndoMarches sydd yn digwydd ar draws y byd, gan gynnwys manylion gorymdeithiau eraill ym Mhrydain, yn Llundain, Glasgow, a Birmingham, ewch i dudalen wê EndoMarch Byd-eang.

Ymunwch a ni ar y diwrnod – a GWISGWCH MELYN, lliw ymwybyddiaeth endometriosis, i ddangos eich cefnogaeth.

Mae hwdis a chrysau-t swyddogol Tîm Cymru ar gael o mypersonalisedclothing.com

Nid yw FTWW yn gallu gwneud gymal Cymru o’r EndoMarch Byd Eang yn llwyddiannus heb EICH cefnogaeth. Os hoffech wneud cyfraniad i’n galluogi i gario mlaen droi Gymru’n felyn, a darparu adnoddau codi ymwybyddiaeth i endometriosis, dilynwch y linc yma. Diolch yn fawr – mae pob ceiniog yn ein galluogi i gefnogi genethod a merched hyd a lled y wlad!

Os hoffech wybod mwy am EndoMarch Cymru a chael y newyddion diweddaraf, ewch i dudalen EndoMarch Wales ar Facebook a Twitter.  Gallwch ymuno a’n grŵp caeedig ar Facebook i gyfarfod pobl eraill fydd yn yr orymdaith a chael gwybodaeth ddiweddaraf o’r digwyddiad.

Ar y diwrnod byddem yn eich diweddaru ar Drydar, ac yn rhannu lluniau ar Instagram. Cadwch lygaid allan am #EndoMarchCymru, #EndoMarchWales ac ymunwch a ni! 

sdffdsafsdfnew-twitter-logo-vector-eps-free-graphics-download-C44755-clipartInstagram-v051916_200

Diolch yn fawr i Mari ac Adam o madamadari.com am ein posteri gwych EndoMarch Cymru, am eu gwaith graffeg ar gyfer cyfryngau cymdeithasol ag am eu cefnogaeth barhaol!

Fel y welir yn WalesOnline.